Κατάλογος Εργασιών : Desenvolver um aplicativo para Androis e IOS + Plataforma WEB - Desenvolver um aplicativo para o Android