Κατάλογος Εργασιών : Design (format & layout) a whitepaper & 14 basic infographics - Design (Racing Games)