Κατάλογος Εργασιών : Design (PSD) and Execute (CSS + HTML) from wireframe - Design + Code HTML MailChimp Template - SAMPLE PROVIDED -- 2