Κατάλογος Εργασιών : DESENVOLVEDOR OpenCV - Integrar projetos OpenCV em uma única aplicação. - Desenvolvedor para rede social Auto Surf PTC