Κατάλογος Εργασιών : Desarrollo de CRM tipo sugarCRM , VtigerCRM - Desarrollo de E-commerce autoadministrable con integracion de pagos