Κατάλογος Εργασιών : Deploy Wordpress In My Ubuntu Server - Deploying a S3 bucket and configure lifecycle at AWS with Terraform.