Κατάλογος Εργασιών : Desarrollar software Asignación de Horarios de clases mediante algoritmos genéticos - Desarrollar software C++