Κατάλογος Εργασιών : Data Base. - Data bind and social bind an Angular.js project (Website 70% Complete, expedited cleanup and wrap). -- 2