Κατάλογος Εργασιών : Desarrollador de software experiencia en Java – JSP, Hibernate, JPA y Angular (Deseable) - Desarrollador de wordpress