Κατάλογος Εργασιών : Defining Docker commands and Dockerfile for deployment of hybrid Linux-Windows system - Definite Article.