Κατάλογος Εργασιών : Deploy an AWS Amazon EC2 server, install Linux PHP MySQL & SSL Certificate - Deploy and modify an instance of a Github project