Κατάλογος Εργασιών : debugging and fixing of php site - Debugging and reverse engenering a game [Gaming background is REQUIRED]