Κατάλογος Εργασιών : Debug & finish porting existing small application to Direct X 9 - Debug / find out why a WordPress plugin does not translate