Κατάλογος Εργασιών : Debug and existing application to run with the new server which developed. - Debug and fix Android APP