Κατάλογος Εργασιών : Data Entry: Need Coders with active Amazon.com accounts 1 to 2 hours of work - Data entry: Pull data out of iPhone app