Κατάλογος Εργασιών : Do some 3D Modelling Designing - Do some 3D Modelling for 3D Printing (a camera adapter for tablets)