Κατάλογος Εργασιών : Do some 3D Modelling , Interior Design and Graphic Design - Do some 3D Modelling - stylized watch head character -