Κατάλογος Εργασιών : Data Entry From Website to Excel Sheet - 500 rows -- 2 - data entry from website to word(.doc) must good in English - repost