Κατάλογος Εργασιών : Data entry from PDF to Excel, most of the data already copied via OCR - Data entry from pdf to word for a book, I need 100% accurate. - repost 2 - Repost

Εργασίες που αρχίζουν με χαρακτήρες