Κατάλογος Εργασιών : Data Entry from PDF to Excel and Word formats. Need it quick. - Data entry from pdf to word for a book, I need 100% accurate. - repost 2