Κατάλογος Εργασιών : Display stock status within Magento online store *** Please read full description - Display the data into Editable Grid