Κατάλογος Εργασιών : Display data from mongoDB, allow user to vote and update record - repost - Display Data on google maps with interactivity