Κατάλογος Εργασιών : dissertation.. - Dissertration