Κατάλογος Εργασιών : Display each attribute as separate product in product-list - display external image via URL in OpenCart store