Κατάλογος Εργασιών : Display cols inside row with bootstrap and php and infinitescroll. READ BEFORE BIDDING! - display current location