Κατάλογος Εργασιών : Diseñar un logotipo, cambiar colores y crear una mascota - Diseñar un Media Kit para una Productora Audiovisual