Κατάλογος Εργασιών : Diseño de identidad corporativa y screenshots de app para presentación - Diseño de Imán Publicitario de Nevera