Κατάλογος Εργασιών : Diseñador o maquetador para revista en Indesign - Diseñador para carteles, web, y otras piezas gráficas.