Κατάλογος Εργασιών : discuss a project - Discuss and fix errors in current product spreadsheet to succesfully upload to Magento Site