Κατάλογος Εργασιών : Data entry from a website into Powerpoint (PPT) Slides - Data entry from ancient Spanish Docs to texts data in Spanish.