Κατάλογος Εργασιών : Diagnose and fix the FrenzCard app registration issue - Diagnose high server CPU usage running wordpress and apache