Κατάλογος Εργασιών : Development of a hybrid app, utilising Cordova or Phonegap - Development of a magento theme with additional programming