Κατάλογος Εργασιών : Development of web application - Development of web scraping modules in Scrapy(repost)