Κατάλογος Εργασιών : Development of an Android application for a cashback website - Development of an Authentic Assessment