Κατάλογος Εργασιών : Development of a Graphics User Interface - Development of a live wallpaper application for the Android mobile platform