Κατάλογος Εργασιών : Diagnose & fix issue with shopping cart sending info to paypal - Diagnose and fix WorldPay payment gateway on Laravel