Κατάλογος Εργασιών : Development 4 Prestashop website: shipping from 2 countries - Development a video object recognition and tracking sistem