Κατάλογος Εργασιών : Developing Training Programs for Service Industries - developing web Crawler (import data from a web page) -- 2