Κατάλογος Εργασιών : Developing an auction site on Smarty - Developing an Event Analytic for a website using analytics.js (Google Analytics)