Κατάλογος Εργασιών : Developing iPhone, android & blackberry application to share the photos - Developing logo for new company