Κατάλογος Εργασιών : Developing a SoftSwitch billing system - Developing a Strong Operational and Marketing plan for a furniture Company