Κατάλογος Εργασιών : Developing a Travel Bag - Developing a web app using Microsoft Azure