Κατάλογος Εργασιών : developing a simplified FTP client that works in the active mode - Developing a social networking website.