Κατάλογος Εργασιών : developing a bulk SMS/databese management Software - repost - Developing a community with .php, .html and ZEND-Framework