Κατάλογος Εργασιών : Developing .NET platform (WCF Services and Web Application) - Developing a 6 page Catalogue - A5 size