Κατάλογος Εργασιών : Development of a multi-platform Instagram-like app - Development of a online Auction and e-Sourcing tool