Κατάλογος Εργασιών : Develop two posters, same concept, one simple version & one detail version - Develop UI part of a very simple iphone app.