Κατάλογος Εργασιών : Develop Web Application in ASP - Develop Web based application that send messages to WhatsApp registered account.