Κατάλογος Εργασιών : Develop simple android interface - Develop simple E-Signature application using Rightsignature API