Κατάλογος Εργασιών : Develop WeChat Mini Programs, it like web app (mobile shop, B2C, use wordpress) - Develop widget using a plugin search.php