Κατάλογος Εργασιών : Develop proposal for a research project - Develop push notification Plugin for Openfire Chat Server